skleróza multiplex

Skleróza multiplex

Zdravie

Roztrúsená skleróza známa ako skleróza multiplex je chronické autoimunitné ochorenie centrálneho nervového systému. Spôsobuje poškodenie myelínového obalu v mozgu a mieche.

Aké sú príznaky sklerózy multiplex?

Častým príznakom sú poruchy videnia, ktoré sú vyvolané zápalom zrakového nervu. V závislosti od rozsahu zápalu dochádza k zahmlenému videniu (ako keby ste sa pozerali cez závoj alebo mliečne sklo), k poruchám farebného videnia, k strate zorného poľa alebo dokonca k dočasnému oslepnutiu. Niekedy postihuje aj centrálne videnie, čo spôsobuje pacientom problémy pri čítaní malých tlačených písmen. Príznaky po odznení zápalu po niekoľkých týždňoch ustúpia. Porucha videnia môže spôsobiť zdvojenie obrazov, čo vyvoláva paralýza očného svalstva. Rovnako častými prejavmi sklerózy multiplex sú spastické ochrnutia svalstva. Závažnosť týchto príznakov siaha od porúch jemnej motoriky, nestabilnej chôdze až po úplnú stratu pohybových schopností. Dôležitým skorým príznakom je malátnosť a rýchle vyčerpanie sa, čo výrazne ovplyvňuje schopnosť pacienta vykonávať bežné činnosti.

Pri skleróze multiplex sú takmer vždy prítomné poruchy zmyslového vnímania (senzorické poruchy). Pacienti opisujú necitlivosť, mravenčenie a pocity napätia alebo úzkosti, podobné pocitom, akoby mali na rukách alebo chodidlách železnú rukavicu alebo opasok. Skleróza multiplex môže spôsobiť ochrnutie tváre v dôsledku postihnutia rôznych hlavových nervov. Môžu sa prejaviť aj poruchy chuti alebo rovnováhy. V dôsledku poškodenia malého mozgu pacienti zažívajú poruchy reči, nestabilitu pri chôdzi a trasenie rúk pri cielených pohyboch. Pri skleróze multiplex sa často objavuje osobitá rečová symptomatológia, pri ktorej pacienti vykazujú pomalú a ťažkopádnu reč. Prejavuje sa skandovaním, pričom jednotlivé slabiky sú prerušované a vyrážajú sa s explozívnou intenzitou.

Pri skleróze multiplex často dochádza k problémom s močovým mechúrom. V začiatkoch môže spôsobovať prudké nutkanie na močenie so samovoľným únikom moču (inkontinencia moču) a neskôr aj problémy s neúmyselným zadržiavaním moču. Taktiež sa môže vyskytnúť neúplné vyprázdnenie močového mechúra, čo často vedie k riziku urologických infekcií. Môžu sa tiež vyskytnúť poruchy vyprázdňovania stolice (zápchy alebo imperatívne nutkanie, zrýchlenie, retencia moču a stolice), poruchy sexuálnych funkcií a regulácie potenia. V klinickom prejave sklerózy multiplex sa objavujú aj psychické poruchy, pričom pacienti prežívajú depresívne príznaky, ako je trúchlivosť a strata záujmu. Pacienti prejavujú aj euforické nálady, ktoré nekorešpondujú s aktuálnym zdravotným stavom pacienta. Na vážne situácie reagujú neprimerane veselo a so smiechom.  Pri neuropsychických prejavoch pacienti vykazujú zníženie intelektu, zmeny správania a poruchy kôrových funkcií.

Čo spôsobuje sklerózu multiplex?

Niektoré z faktorov, ktoré môžu ovplyvniť vývoj sklerózy multiplex:

1. Genetika: Vyššie riziko výskytu tohto ochorenia sa pozoruje u jednotlivcov, ktorých rodinní príslušníci, ako napríklad rodičia alebo súrodenci, už trpia touto chorobou.

2. Životné prostredie: Zvýšené riziko vzniku tejto choroby je spojené s nedostatkom slnečného žiarenia a nízkou hladinou vitamínu D v organizme.

3. Fajčenie: Fajčiari majú vyššie riziko vzniku tejto choroby v porovnaní s nefajčiarmi.

4. Hmotnosť: Osoby, ktoré trpeli obezitou v období dospievania, sú vystavené zvýšenému riziku vzniku tejto choroby.

5. Pohlavie: Riziko vzniku tejto choroby je u žien dvakrát až trikrát vyššie v porovnaní s mužmi.

Ako sa lieči skleróza multiplex?

Terapie na zmiernenie príznakov a zvýšenie pocitu pohody:

1. Fyzioterapeut pracuje na zlepšovaní pohybových schopností a celkovej pohody klienta prostredníctvom prispôsobených terapeutických postupov. Snaží sa zmierniť stuhnutosť, odstrániť svalové kŕče (spasticitu), zmierniť bolesť, zlepšiť pohyblivosť, posilniť rovnováhu, správne držanie tela, zmierniť únavu a zvládnuť problémy s močovým mechúrom.

2. Logopéd svojou prácou prostredníctvom terapeutických metód a cvičení pomáha jednotlivcom s problémami v oblasti reči a prehĺtania dosiahnuť zlepšenie týchto schopností a tým aj zvýšenie kvality ich života.

3. Poradenstvo v partnerských vzťahoch alebo sexuálna terapia poskytujú pomoc a rady jednotlivcom, ktorí sa potykajú so sexuálnymi problémami.

4. Doplnkové terapie: reflexná terapia, masáž, joga, relaxácia, meditácia, aromaterapia, akupunktúra.

Na zmiernenie príznakov (ako je zápcha, únava) sa odporúča zdravá vyvážená strava ako čerstvé ovocie a zelenina, nízkotučné mliečne výrobky alebo mliečne alternatívy (napríklad sója), strukoviny a orechy.