zdravé vztahy manželov b

Zdravé vzťahy manželov

Partner Zdravie

Vzťah medzi mužom a ženou v rodine je komplexným a dôležitým faktorom v ľudskom živote.  Každá rodina má vlastný jedinečný vzťah medzi ženou a mužom, ktorý vytvára veľa faktorov.  Zaraďujeme sem hlavne hodnoty a osobnosť človeka, skúsenosti a spoločenské vplyvy. Dôležité je vytváranie prosperujúceho, zdravého prostredia pre manželov a výchovu, vzdelanie detí.

Intímny život partnerov

Sexualita ženy a muža v rodine je prirodzenou súčasťou intímneho života partnerov.  Predstavuje dôležitosť v partnerskom vzťahu, ktorý zabezpečuje radosť a deti, vzájomnú intimitu a blízkosť. Vzájomná žiadostivosť a príťažlivosť môže byť rôznorodá, alebo jednoducho prirodzená u manželov. Komunikácia ohľadom svojich sexuálnych prianí, potrieb a očakávaní medzi partnermi je dôležitá. Pri výchove deti je dôležité vytvárať prostredie, kde sa hovorí o sexualite otvorene a bez predsudkov. Informácie deťom poskytovať relevantne a v súlade s ich vekom a dospievaním. Partneri musia rešpektovať svoje sexuálne potreby a preferencie.  Intímny život partnerov potrebuje intímnu hygienu a zdravie. Pravidelné a kvalitné čistenie kože, intímnych hračiek nám určite zabezpečí poppers.

Intímne potreby partnerov

Je dôležité, že intímne potreby a túžby sa môžu v priebehu času meniť.  Veľa životných udalostí od narodenia dieťaťa, zdravotné problémy a stres môžu ovplyvniť sexuálny život partnerov. Musíme sa prispôsobovať zmenám a hľadať nové spôsoby, ktoré udržia kvalitný a intímny život. Mnoho jedincov má silnejšie sexuálne požiadavky ako ostatní ľudia, čo je prirodzené. Malá skupina ľudí vyhľadáva aj odbornú pomoc, ako terapie a poradenstvo pokiaľ majú problémy s intímnymi potrebami. Kde nepomôže popper a iné pomôcky musia partneri vyhľadať odborné poradenstvo.  Intímne prejavy u partnerov poznáme ako fyzickú a emočnú, intelektuálnu a komunikačnú, spirituálnu a vytváraním spoločných zážitkov a aktivít. Napríklad emočná intimita je založená na budovaní hlbokého emočného prepojenia partnerov, prežívanie vlastných pocitov, dôvery, radostí a obáv.