canisterapia pre ludi

Canisterapia

Prevencia

Najvernejší priateľ človeka a pomôcka v psychoterapeutickej liečbe. Čo je vlastne canisterapia? Animoterapia zo slova animo v preklade duša je liečenie pomocou terapeutických zvierat.

Terapia prostredníctvom psa

Jeden zo spôsobov animoterapie predstavuje práve canisterapia. Náplňou ktorej je fyzická a psychická, hlavne sociálna pohoda klienta. Terapia prebieha prostredníctvom psa. Umožňuje bezproblémovú integráciu do spoločnosti a zlepšuje psychické, sociálne vnímanie okolia a vzbudzuje pocit bezpečia, odbúrava stres, a zvyšuje sebavedomie. Pri canisterapii sa môžu používať rôzne polohovacie pomôcky. Počas polohovania sa u pacienta uvoľňuje mimika, zvyšuje citlivosť a prehlbuje očný kontakt. S canisterapiou sa stretávame v domove sociálnych služieb a využíva sa u ľudí všetkých vekových kategórií. Priamo alebo nepriamo sa canisterapii zúčastňuje canisterapeutický tím a interdisciplinárny tím odborníkov, klient a zariadenie, dobrovoľník a rodina, chovateľ, zverolekár a canisterapeutické združenie.

Živelná a riadená canisterapia

Canisterapiu delíme na živelnú a riadenú, prípadne verný priateľ v domácnosti alebo spoločník v terapii. Živelná canisterapia pomáha najmä problémovým deťom, ktoré trpiacia hyperaktivitou. Pomáha aj osamelým a starým na srdce chorým ľuďom. Riadená canisterapia pomáha zase pacientom s detskou mozgovou obrnou, autistom a mentálne postihnutým ľuďom.

Canisterapia a pes

Každý terapeutický pes musí vedieť plniť základné povely. Vlastnosti spoločníka sú trpezlivosť a ovládateľnosť. Pri canisterapii je dôležitý charakter nie plemeno psa. Správna výchova tvorí základ terapeutického psa. Pes sa v prvom rade nesmie báť kontaktu s ľuďmi. Klient a pacient, ale ani terapeutický pes nesmú byť nútení vzájomného kontaktu. Canisterapia sa využívala už v dávnych civilizáciách. Prvé zmienky o canisterapii pochádzajú z 9. storočia, odvtedy vznikli viacero centier, zaoberajúce sa animoterapiou. Využíva sa vo fyzioterapii, socioterapii, psychoterapii a v špeciálnej pedagogike. Cvičenie má viacero využití a je nesmierne dôležitá pre samotnú sebarealizáciu pacienta.